top of page

In grote lijn

  • Je koopt een aantal ZonDelen voor ca €300 per stuk en je wordt lid van de EnergieCoöperatie Hoog&Laag

  • De coöperatie investeert het geld in zonnepanelen en de installatie ervan op de daken van onze drie projecten. We lenen geen geld van banken.

  • Inkomsten van de coöperatie bestaan uit de verkoop van de geproduceerde elektriciteit en subsidie. Na aftrek van kosten zoals onderhoud en verzekering wordt het batig saldo uitgekeerd aan de deelnemers.

  • We hebben een subsidietoezegging voor 15 jaar.

  • Om een idee te geven; voor elke €300 inleg denken we gedurende de looptijd van 15 jaar ca €500 uit te kunnen keren. 

Solide belegging

Het is in principe een solide belegging in een project dat gesubsidieerd wordt door de overheid. De coöperatie wordt onderdeel van een landelijk en regionaal netwerk van energiecoöperaties, waar ervaringen worden gedeeld. Inmiddels zijn er meer dan 400 van soortgelijke coöperaties in Nederland.

Wie kan deelnemen 

Kosten

Een lid koopt een Zondeel met de waarde van ongeveer een zonnepaneel.
We kunnen helaas nu nog niet precies zeggen wat de kosten van zo’n Zondeel zullen zijn. Het zal rond de €300 zijn. Dat is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en offertes die we nog moeten ontvangen. Die kosten van een project zijn ondermeer afhankelijk van de omvang, bijv. 120 of 240 panelen op een dak en of er een ondersteuningsconstructie nodig is. 

De coöperatie moet btw betalen over de investering. Dit krijgt de coöperatie later terug van de belastingdienst, maar moet wel voorgeschoten worden. Gebruikelijk is de deelnemers te vragen dit voor te schieten. Dat wordt in een overeenkomst geregeld.

Natuurlijk zijn we heel transparant over de kosten, zodra we verder zijn geven we een overzicht van alle kosten en baten voordat je definitief beslist om mee te doen. 

We zijn verplicht onderstaande te melden.
"Let op: u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit."
We melden de activiteit wel bij de AFM, Autoriteit Financiële Markt en maken een informatiedocument. Dit zetten we ook op deze website, de bedoeling is dat je dit leest voor je definiteve deelname.
Dit is allemaal vrij standaard bij dit type projecten.
 

 

Zowel huiseigenaren, huurders maar ook bedrijven, scholen en verenigingen die in het postcodegebied wonen en kleinverbruiker van elektriciteit zijn.
Per adres mag er één deelnemer zijn. 
Als je gaat verhuizen mag je de Zondelen behouden.
Eventuele erfgenamen hoeven niet in het postcodegebied te wonen.
Er moet een minimaal aantal deelnemers zijn, gemiddeld mogen ze maximaal Zondelen hebben ter grootte van 15 zonnepanelen. 
Je hoeft niet een contract te hebben met een specifieke energieleverancier. En als je zelf zonnepanelen op je dak hebt kun je toch deelnemen, zonder dat dit gevolgen heeft voor je terugleververgoeding.
.  

Baten

De coöperatie verkoopt de stroom aan een energieleverancier, dei varieert tussen de €0,04 en €0,16 per kWh. Dat wordt aangevuld met subsidie tot € 0,146 per kWh. Is de prijs van de verkochte stroom hoger dan is de subsidie lager tot een totaal van € 0,146 per kWh.  Mocht de elektriciteitsprijs enig jaar heel laag zijn en onder een bodemprijs uitkomen, dan kan het zijn dat die 14,6 ct niet bereikt wordt. We laten dat zien in een risico analyse.
Die subsidie regeling heet SCE, Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
 
Een zonnepaneel levert 300 kWh/jaar groene energie en dat is circa
€ 43,-. We gaan uit van de prijsniveau van de subside dus 14,6 ct.   Daar gaan nog kosten voor de netaansluiting, verzekering, onderhoud etc af.  Dit is ongeveer €10-13 per jaar wederom afhankelijk van de omvang van het project. 
De algemene ledenvergadering besluit in principe welk deel van de netto opbrengst uitgekeerd wordt aan de Zondeel eigenaars. Maar algemeen gebruikelijk is dat alles wordt uitgekeerd.

Na 7 -10 jaar is de totale uitbetaling gelijk aan de aanschafkosten van het Zondeel. Daarna is de opbrengst dus zuivere winst.
Een andere manier om de financiële gegevens weer te geven is deze: je investeert €300 in een Zondeel en ontvangt over een periode van 15 jaar €500 aan opbrengst.

Wellicht krijgen we nog een subsidie van de provincie,  er is dus een gerede kans dat de terugverdientijd van het Zondeel lager wordt, maar we willen nu niet een te positief beeld schetsen. 

Voor een exploitatie overzicht kijk hier.

Wat is mijn stappenplan?
Inschrijving voor projecten Kleine Dame en Buitengast is gesloten 

Je kunt je wel alvast aanmelden als aspirantlid voor nieuwe projecten. 
Zie de homepage. 

 

bottom of page