Voortgang realisatie

De elektricitietskabel van het gebouw De Kleine Dame in Ubbergen naar het openbare net in de straat is 13 mei gelegd. De panelen zijn in juli 2022 geplaatst en produceren nu elektriciteit.
Bij Buitengast in Persingen zijn er volgens Liander aanpassingen in een tussenstation nodig. Ze verwachten dat in het derde kwartaal 2023 uit te voeren. Een tegenvaller.

 

Subsidie provincie

De Provincie Gelderland heeft begin 2022 toegezegd 20% op een groot deel van de invsteringen te geven. Die susbidie speciaal voor energiecoöperaties waar burgers aan deelnemen. 
 

Lening gemeente 

Interview 

We krijgen vande gemeente Berg en Dal een lening waarmee we de BTW kunnen voorschieten en die dus niet aan de deelnemers hoeven te vragen deze BTw voor te schieten.
 

Onze voorzitter Els Sonnemans en Gert Jan Zuurhout, de eigenaar van de schuren in Kekerdom waar we zonnepanelen mogen plaatsen, zijn in december 2021 geïnterviewd door BD1. BD1 brengt bewoners van Berg en Dal met reportages ed via internet op de hoogte van allerhande nieuws en activiteiten.  Bekijk het interview via deze link.  
 

Informatie bijeenkomsten

Woensdag 3 november 2021 is er een bijeenkomst geweest voor geïnteresseerden. Zo´n 30 mensen waren aanwezig in de schuur van  Buitengast aan de Persingensestraat in Persingen waar we zonnepanelen gaan plaatsen. 

 

De presentatie kun je hier zien.

Subsidietoezegging voor drie projecten

Medio juli 2021 hebben we een subsidietoezegging voor drie porejcten ontvangen: een schuurdak in Persingen, een schuurdak in Leuth/Kerdom en het dak van een onderwijsgebouw in Ubbergen. In het najaar gaan we actief werven voor deelnemers. En, als de corona maatregelen het toelaten, gaan we informatie bijeenkomsten organiseren.