top of page

Twee projecten

We hebben subsidietoezegging voor de daken van

  • de Kleine Dame van de NotreDame in Ubbergen

  • een schuur van Buitengast in Persingen

We hadden ook subsidie voor een project in Kekerdom maar de dakeigenaar heeft zich alsnog teruggetrokken. 

De planning

  • najaar 2021         info bijeenkomsten en deelnemers werven

  • december 2021  definitieve aanmelding leden

  • voorjaar 2022      realisatie,
    Dat dachten voordat er een tekort aan materialen ontstond in 2022, het zijn vooral de omvormers van deze omvang die niet verkrijgbaar zijn.

  • De Kleine Dame is in juli 2022 gerealiseerd en produceert sinds eind juli 

  • Vor het dak in Persingen dient Liander eerst een tussenstation aan te passen, daar hebben ze pas de tweede helft van 2023 personeel voor beschikbaar. 

bottom of page