Drie projecten

We hebben subsidietoezegging voor de daken van

  • de Kleine Dame van de NotreDame in Ubbergen

  • een schuur van Buitengast in Persingen

  • twee schuren bij Zuurhout in Leuth/Kekerdom

in totaal worden ongeveer 500 zonnepanelen geplaatst.

De planning

  • najaar 2021         info bijeenkomsten en deelnemers werven

  • december 2021  definitieve aanmelding leden

  • voorjaar 2022      realisatie