top of page

Waarom samen?

Als op je dak geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden vanwege schaduw, sterkte dak, monumentstatus of andere redenen is er toch een mogelijkheid om duurzame zonne-energie op te wekken. Door te investeren in zonnepanelen op andere daken, samen met anderen. Dat doe je in een samenwerkingsverband als een coöperatie. Deze legt dan panelen op andermans dak, zoals een kantoor, schuur, fabriek, (semie)overheidsgebouw (zoals school, zwembad), etc.

Betrokkenheid bij de buurt

Om het mogelijk te maken dat je samen met mensen uit je buurt, dorp of stad energie op te wekken heeft de overheid het systeem van een postcoderoos opgezet: een centrale postcode, samen met omliggende postcodes vormen een roos. Mensen die in die roos wonen waarbinnen de stroom van zo’n dak met ook jouw zonnepanelen “uitgewisseld” mag worden met de door jou afgenomen stroom. Later lichten we dit verder toe.

Zo simpel is het

Het lijkt misschien complex, maar dat is het niet. Het komt erop neer dat we samen een coöperatie oprichten. Deze koopt zonnepanelen van het geld dat wij, leden, inleggen. Deze worden vervolgens op een groot dak gelegd en aangesloten op het net. Jouw aandeel van de opgewekte stroom is gelijk aan jouw aandeel in het totaal aantal geplaatste zonnepanelen.
 
Dit traject bereiden we met een vijftal (vrijwillige) initiatiefnemers voor.
Wij betrekken de leden (investeerders in zonnepanelen) in de besluiten die genomen moeten worden. Dit vraagt van leden dat zij deelnemen aan ca 5 ledenvergaderingen.
Na de oprichting houden we in principe een maal per jaar een jaarvergadering. Daarin nemen we besluiten over o.a. de toebedeling van de winst van de coöperatie.

Voordeliger dan je denkt

Doe je mee dan krijg je 15 jaar lang belastingkorting op je energienota. 

Voor degenen die geen spaargeld ter beschikking hebben biedt de gemeente passende leningen aan. 

Het rendement van naar verwachting 5-8% wordt voor degene die lenen dan iets lager (de rente moet hier immers nog vanaf). Zie ook hoofdstuk Kosten/Baten voor deelnemers. 

LET OP!: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectus voor deze activiteit

Verhuurder van het dak

Het voordeel voor de verhuurder van het dak zit een beetje in de huurvergoeding (per paneel, per jaar € 2,-) en met name in de opgewekte stroom na de 15 jaar gebruik door de coöperatie: de panelen gaan kosteloos over naar de eigenaar van het dak, die de opgewekte stroom kan gebruiken of terugleveren (verwachte levensduur van de panelen: 25 jaar).

Voor wie is deze regeling?

Zowel voor huiseigenaren, leden van gezamenlijke appartementen (VVE) maar ook voor huurders (mits jezelf energie-afnemer bent).

Wat als je gaat verhuizen over een paar jaar?

Je kunt dan je participatie overdoen aan de nieuwe bewoner of we zoeken samen naar een overnamekandidaat (de investering rendeert veel beter dan sparen bij de bank!).

Solide belegging

Het is in principe een solide belegging in een project dat ondersteund wordt door de overheid. De coöperatie wordt onderdeel van een landelijk en regionaal netwerk van energiecoöperaties, waar ervaringen worden gedeeld. Inmiddels zijn er meer dan 400 van soortgelijke coöperaties in Nederland.

Wat levert het jou op?

Je produceert duurzame energie die je zelf verbruikt. Hiermee stoot je geen CO2 uit en verdien je geld.

Uiteindelijk werk je daadwerkelijk mee aan een beter milieu voor nu en voor ons nageslacht!

bottom of page