top of page

Oprichting coöperatie

De coöperatie zal binnenkort worden opgericht, omdat wij verwachten ook op korte termijn het eerste dak ter beschikking te krijgen. 

Wij zijn een vijftal bewoners uit Ubbergen, Beek en Ooij. Deze coöperatie zal gaan heten: EnergieCoöperatie HOOG LAAG.

Dit refereert aan de hoge en lage zijde van Berg en Dal.

De coöperatie maakt gebruik van daken van derden in de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld: fabrieken, kantoren, boerenschuren, scholen, zwembaden etc.

Aspirant Leden kunnen zich inschrijven voor een aantal participaties (zie hoofdstuk “vragen en antwoorden” voor meer details over het stappenplan).

 

Een participatie is een deelname met de omvang van de waarde van ongeveer een zonnepaneel. Je kunt vanaf 1 participatie deelnemen. Men adviseert om maximaal zoveel participaties te nemen als ongeveer overeenkomen met je eigen verbruik aan stroom. Voor een gemiddelde woning is het gemiddelde stroomverbruik per jaar: 3500 kWh.

Dit wordt opgewekt met  12-14 zonnepanelen. 

Voor leden die zo’n bedrag niet ter beschikking hebben stelt de gemeente  leningen beschikbaar.

Nadat de coöperatie is opgericht en leden zijn geworven, zullen deze een bestuur kiezen uit hun leden. In eerste instantie (ca een jaar) zullen de initiatiefnemers het bestuur vormen.

EnergieCoöperatie Hoog Laag zal zich aansluiten bij de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland

bottom of page